Bevisad kompetens inom eftertraktade områden

Certifieringar

Som utvecklare har jag certifierats i flera av de mest eftertraktade plattformarna och teknikerna på marknaden. Min erfarenhet och kompetens sträcker sig från frontend-utveckling till backend-utveckling.

Dessa certifieringar visar på min förmåga att skapa högkvalitativa webbplatser och webbapplikationer som möter branschens krav och standarder.

Certified SiteVision Website Developer

Certified SiteVision Website Developer

SiteVision

Grundläggande certifiering för webbutvecklare som ska arbeta med utveckling av webbplatser i SiteVision.

Certified SiteVision Solution Developer, SiteVision

Certified SiteVision Solution Developer, SiteVision

SiteVision

Djupdykande certifiering med fokus på utveckling av egna funktioner, dataflöden och moduler - implementerat med moderna webbtekniker.

Driftutbildning, SiteVision

Driftutbildning, SiteVision

SiteVision

Unik certifiering som är ger mig kompetens och befogenhet att installera, drifta och underhålla SiteVision on-premise.

Product screenshot