Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för mig. Jag tar din integritet på stort allvar och strävar efter att skydda dina personuppgifter och respektera dina rättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur jag samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter som jag får från användare som använder webbplatsen.

Insamling av data

Personuppgifter som kan komma att samlas är namn, e-postadress, telefonnummer och meddelanden som skickas in via kontaktformulär på webbplatsen.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in är enbart de uppgifter som du själv lämnar till mig då du själv valt att lämna informationen till mig. Personuppgifterna samlas då in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Uppdatering av sekretesspolicy

Jag förbehåller mig rätten att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy. Om jag gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer jag att publicera en uppdaterad version på webbplatsen. Jag uppmanar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur dina personuppgifter hanteras.